GOT - Mon 3:00-7:30pm (Magenta) SC

Level: Level 7 - 10 ~ GOT